Salam...

My photo
Department of Preschool, Teacher Training Institute, Campus of Bahasa Melayu, Lembah Pantai, Kuala Lumpur.M.Ed Early Childhood Edu. UKM Bangi, B.Sc Elementary.Edu.Music (EEM) Western Michigan, USA.

Monday, April 27, 2009

Bermain Alat Muzik

Dari tinjauan saya ramai guru prasekolah yang mengemari muzik tetapi tidak berkemahiran untuk menjalankan aktiviti muzik seperti bermain alat muzik perkusi dengan kanak-kanak. Saya tidak menyalahkan mereka kerana pengalaman dan pendedahan yang mereka perolehi agak terhad. Saya rasa guru-guru prasekolah perlu diberi peluang mengikuti bengkel-bengkel permainan alat muzik perkusi. Guru perlu didedahkan tentang asas-asas teori muzik dan seterusnya dilatih untuk mengendalikan aktiviti permainan alat perkusi untuk kanak-kanak prasekolah.